پروژه دوزبانه مهام؛

پروژه: طراحی و راه اندازی وبسایت دوزبانه شرکتی پیشرو تجارت مهام؛

مراحل پروژه: طراحی و راه اندازی و بارگذاری وبسایت و سئوی وبسایت شرکتی دوزبانه؛

مجری: شرکت ساینا_مهندس تهرانی؛

هزینه کل: ۴۰۰هزار تومان ؛

تاریخ اتمام پروژه: ۱۳۹۷/۰۴/۱۴؛ (پنج روز کاری)

لینک آدرس: http://www.maham-trading.com/