پروژه موسسه زبان نور – دبستان طلوع نور

پروژه: طراحی و راه اندازی و سفارشی سازی وبسایت و افزونه فروشگاهی؛

نام قالب: زیفایر؛

مراحل پروژه: طراحی و راه اندازی و سفارشی سازی وبسایت و افزونه فروشگاهی برای دو وبسایت (چندمنظوره) موسسه زبان نور – دبستان طلوع نور و همچنین طراحی و راه اندازی اپلیکیشن اندروید موسسه زبان نور؛

مجری: شرکت ساینا_مهندس تهرانی؛

هزینه کل: ۹۵۰هزار تومان؛

تاریخ اتمام پروژه: ۱۳۹۷/۰۹/۲۵؛ (سه ماه)

لینک آدرس: http://www.nour-ins.com