پروژه باشگاه ورزشی آدینا

پروژه: خریذ هاست و دامین و طراحی و ویرایش و سفارشی سازی وبسایت باشگاه ورزشی آدینا؛

مراحل پروژه: نصب و طراحی و سفارشی سازی و سئوی وبسایت؛

مجری: شرکت ساینا_مهندس تهرانی؛

هزینه کل: ۷۰۰۰۰۰هزار تومان؛ (شامل هزینه های خرید و خدمات طراحی شرکت ساینا)

تاریخ اتمام پروژه: ۱۳۹۸/۰۶/۲۳؛ (هفت روز کاری)

لینک آدرس: adinafit.ir