پروژه: اپلیکیشن اندروید موسسه نور؛
مراحل: ایجاد اپلیکیشن اندروید وبسایت موسسه زبان نور و بارگذاری در وبسایت موسسه؛
امکانات: تمامی امکانات موجود در وبسایت فروشگاه و بازخوانی آخرین بروزرسانیهای موجود از طریق فیدخوان سایت؛
هزینه کل: ۱۰۰هزار تومان؛
مجری: شرکت ساینا_مهندس تهرانی؛
تاریخ اتمام پروژه: ۹۷/۰۵/۰۱؛
آدرس: http://www.nour-ins.com