پروژه: اپلیکیشن اندروید موسسه نور؛

مراحل: ایجاد اپلیکیشن اندروید وبسایت موسسه زبان نور و بارگذاری در وبسایت موسسه؛

امکانات: تمامی امکانات موجود در وبسایت فروشگاه و بازخوانی آخرین بروزرسانیهای موجود از طریق فیدخوان سایت؛

هزینه کل: ۱۰۰هزار تومان؛

مجری: شرکت ساینا_مهندس تهرانی؛

تاریخ اتمام پروژه: ۹۷/۰۵/۰۱؛

 

آدرس: http://www.nour-ins.com