قالیشویی در تهرانپارس | قالیشویی افتخار شهر :: ۰۲۱۴۴۲۰۷۱۲- خدمات شستشوی قالی و فرش

آگهی :: قالیشویی در تهرانپارس | قالیشویی افتخار شهر | درج آگهی در وبسایت قدرتمند ساینا :: آگهی

قالیشویی افتخار شهر- قالی شوئی تمام مکانیزه تهران

قالیشویی در تهرانپارس | قالیشویی افتخار شهر

جهت تماس با قالیشویی کد ۱۰۶ اتحادیه (قالیشویی افتخارشهر) با شماره ۰۲۱۲۶۷۰۰۳۹۱ تماس بگیرید. تماس سایر دفاتر نیز موجودند.  تاریخ درج آگهی : ششم/بهمن/۱۳۹۷
آدرس وبسایت قالیشویی افتخار شهر: http://eftekhareshahr.ir

 

 

۲۲۱۴۶۳۹۶ شعبه پاسداران | قالیشویی افتخار شهر
۲۶۷۰۰۳۷۲ شعبه شمیرانات | قالیشویی افتخار شهر
۲۶۷۰۰۳۹۱ شعبه لواسانات | قالیشویی افتخار شهر
۸۶۰۲۷۷۶۹ شعبه مرکز – جنوب شهر | قالیشویی افتخار شهر
۴۴۴۲۰۷۱۲ شعبه سعادت آباد | قالیشویی افتخار شهر
۲۲۱۴۶۳۹۶ شعبه غرب | قالیشویی افتخار شهر
۷۷۰۰۷۲۴۰ شعبه شرق | قالیشویی افتخار شهر
۷۷۷۹۹۱۷۵ شعبه تهرانپارس | قالیشویی افتخار شهر
۰۹۱۲۷۶۵۹۷۴۰ مدیریت | قالیشویی افتخار شهر


لینکهای مرتبط:

 

 

 

 

قالیشویی افتخار شهر- قالی شوئی تمام مکانیزه تهران

 


درباره ساینا:

با عضویت در ساینا در کمتریین زمان ممکن یکماهه به صفحه اول گوگل می آیید.